SkyeTec bistår StorFollo IKT med å utvikle en ny sentral og moderne arbeidsflate løsning for Ås, Frogn og Vestby kommunes sluttbrukere.

Moderne Arbeidsflate

Fra v. Geir Lesteberg – Daglig Leder, StorFollo IKT, Birgitte Ramsvik – Prosjektleder, StorFollo IKT, Kolbjørn Jensen – Konsulent, SkyeTec AS og Heidi Haugen – Daglig Leder, SkyeTec AS

 

PROSJEKT 
Moderne Arbeidsflate
TEKNOLOGI
Microsoft Azure
TJENESTER LEVERT
Rådgivning
Teknisk prosjektledelse
Arkitektur
Design
Implementeringen

Kundefakta

StorFollo IKT leverer IT-tjenester og digitale løsninger for samarbeidskommunene Ås, Vestby og Frogn til ca 3000 ansatte og 55000 innbyggere.
I Januar 2021 startet StorFollo IKT et prosjekt som har til mål å utvikle en ny felles fremtidsrettet IT plattform basert på sky teknologi. Plattformen blir utviklet for å ivareta dagens IT behov, men også sørge for å ivareta og muliggjøre de tre kommunenes fremtidige IT-behov.
StorFollo IKT valgte SkyeTec som deres sky partner og for å bistå med selve gjennomføringen av prosjektet. SkyeTec er ansvarlig for blant annet rådgivning, teknisk prosjektledelse, arkitektur, design og implementeringen av den nye skyplattformen.

Prosjektfakta

Mål

 • En moderne arbeidsflate for samhandling og «line of business» applikasjoner
 • Løsning med større grad av sluttbruker fleksibilitet
 • Minimere sikkerhetsrisiko og angrepsflate
 • Forenkle IKT driften
 • Enhetlig brukeropplevelse på tvers av kommunene for Ås, Frogn og Vestby
 • Forbedre leveranse kvalitet

Resultater

 • Økt sikkerhet med bruk av moderne identitetsprinsipper
 • Enhetlig bruk av teknologi på tvers av kommunene for Ås, Frogn og Vestby
 • Mer fleksibilitet i hverdagen for sluttbrukerne
 • Støtte for et større mangfold av enheter
 • Høyere grad av standardisering og automatisering

Nøkkel Teknologier

 • Azure Virtual Desktop (PaaS)
 • Autopilot
 • Microsoft Endpoint Manager og Intune
 • Azure AD med RBAC, PIM, Conditonal Access og Zero Trust
 • Windows 10 Multisession og FSlogix
 • CI/CD med bruk av GitHub og GitHub Actions
 • Smidige arbeidsprosesser
#Microsoft #Azure #Intune #EndpointManager #AzureVirtualDesktop #AVD #Autopilot #PaaS #IaC #Bicep #GitHub #AAD