SkyeTec bistår Storfollo IKT med ny fremtidsrettet IT plattform basert på skyteknologi

Modernisering IKT-plattform

Fra v. Geir Lesteberg – Daglig Leder, StorFollo IKT, Birgitte Ramsvik – Prosjektleder, StorFollo IKT, Kolbjørn Jensen – Konsulent, SkyeTec AS og Heidi Haugen – Daglig Leder, SkyeTec AS

 

PROSJEKT 
Modernisering IKT-plattform
TEKNOLOGI
Microsoft Azure
TJENESTER LEVERT
Rådgivning
Teknisk prosjektledelse
Arkitektur
Design
Implementeringen

Kundefakta

StorFollo IKT leverer IT-tjenester og digitale løsninger for samarbeidskommunene Ås, Vestby og Frogn til ca 3000 ansatte og 55000 innbyggere.
I Januar 2021 startet StorFollo IKT et prosjekt som har til mål å utvikle en ny felles fremtidsrettet IT plattform basert på sky teknologi. Plattformen blir utviklet for å ivareta dagens IT behov, men også sørge for å ivareta og muliggjøre de tre kommunenes fremtidige IT-behov.
Storfollo IKT valgte SkyeTec som deres sky partner og for å bistå med selve gjennomføringen av prosjektet. SkyeTec er ansvarlig for blant annet rådgivning, teknisk prosjektledelse, arkitektur, design og implementeringen av den nye skyplattformen.

Prosjektfakta

Mål

 • Modernisere IKT-plattformen
 • Minimere sikkerhetsrisiko og angrepsflate
 • Forenkle IKT driften og redusere behovet for lokale datasentere
 • Forbedre leveranse kvalitet
 • Redusere risiko for feil
 • Tilgang til ny teknologi raskere
 • Smidigere arbeidsform og stordriftsfordeler

Resultater

 • Økt sikkerhet med bruk av moderne identitetsprinsipper
 • Enhetlig bruk av teknologi på tvers av kommunene
 • Kortere tid for realisering av ny teknologi
 • Raskere produksjon setting av nye tjenester
 • Høyere grad av standardisering og automatisering

Nøkkel Teknologier

 • Azure IaaS, PaaS og Landing Zones
 • Azure AD med RBAC, PIM, Conditonal Access og Zero Trust
 • Azure Lighthouse
 • Bicep
 • CI/CD med bruk av GitHub og GitHub Actions
 • Smidige arbeidsprosesser

#Microsoft #Azure #AAD #PIM #IaaS #PaaS #IaC #Bicep #GitHub #Lighthouse #ZeroTrust #RBAC #LZ