Scroll Top
Våre prosjekter
prosjekt
modernisering ikt - plattform

SkyeTec bistår Storfollo IKT med ny fremtidsrettet IT plattform basert på skyteknologi.

Fra v. Geir Lesteberg – Daglig Leder, StorFollo IKT, Birgitte Ramsvik – Prosjektleder, StorFollo IKT, Kolbjørn Jensen – Konsulent, SkyeTec AS og Heidi Haugen – Daglig Leder, SkyeTec AS.

Kundefakta

StorFollo IKT leverer IT-tjenester og digitale løsninger for samarbeidskommunene Ås, Vestby og Frogn til ca 3000 ansatte og 55000 innbyggere.

I Januar 2021 startet StorFollo IKT et prosjekt som har til mål å utvikle en ny felles fremtidsrettet IT plattform basert på sky teknologi. Plattformen blir utviklet for å ivareta dagens IT behov, men også sørge for å ivareta og muliggjøre de tre kommunenes fremtidige IT-behov.

Storfollo IKT valgte SkyeTec som deres sky partner og for å bistå med selve gjennomføringen av prosjektet. SkyeTec er ansvarlig for blant annet rådgivning, teknisk prosjektledelse, arkitektur, design og implementeringen av den nye skyplattformen.

ProsjektfAKTA

Mål

resultater

Nøkkelteknologier