SkyeTec Intelligent Cloud

Vi vet at veldig mange norske virksomheter er totalt avhengig av kontinuerlig IT-innovasjon og -utvikling for å opprettholde konkurransefortrinnet sitt.

Samkjørte team med bred IT-forståelse hvor veien er kort fra ide til realisering av forretningsbehovene, har blitt et krav.

Dette setter også krav til hvilke teknologier man bør benytte og hvordan man organiserer seg.

Vi i SkyeTec hjelper deg med fremtidens digitale arena med vår ekspertise på:

  • Agile tilnærming – Hvor selvstendige tverrfaglige team og agile prinsipper er førende
  • Kontinuerlig utvikling – Med bruk av Infrastructure as Code (IaC), Landing Zones og CI/CD
  • Bruk av  – Containerteknologi, K8s og containerisering av applikasjoner
  • En moderne plattform – Med bruk av sky-teknologi basert på Azure eller AWS
  • Moderne sikkerhet – Hvor identitet, tilgangstyring, informasjonssikkerhet og SIEM er førende
  • Moderne utvikling – Infrastruktur og applikasjonsutvikling i henhold til CI/CD og DevOps prinsipper
  • Moderne observasjon og analyse – Med fokus på telemetri og «/Log/Change/Error handlig»

#AzureDevOps #Terraform #Fullstack #Utvikling #AKS #AzureMonitor #AzureSentinel  #CAF #SAFe #SCRUM #Kanban #Azure