SkyeTec Intelligent Workspace

Moderne samhandling og sluttbrukeropplevelse setter nye krav til produktivitet, informasjonstilgjengelighet, informasjonssikkerhet og identitetssikkerhet.

Vi i SkyeTec hjelper deg med fremtidens digitale arbeidsflate med vår ekspertise på:

  • Microsoft 365 og Office 365
  • Azure Virtual Desktop
  • Windows as a Service
  • Intune – Endpoint Management
  • Microsoft Information Protection
  • Microsoft ATP, Compliance & Security Center

#M365 #Office365 #Intune #SharepointOnline #SIEM #MAM #MDM #ATP #Windows #Endpoint