Velkommen Subhastian!

Vi ønsker Subhastian Estdahl Nepali

hjertelig velkommen til Team SkyeTec

Med Subhastian kompetanse og erfaring på laget blir Intelligent Cloud avdelingen sterkere.

 

Subhastian har 15 års erfaring innenfor Enterprise  og SMB driftsmiljøer.
Han kommer fra en Tecnical Account Manger rolle for Altinn og Sbanken i Basefarm.
Subhastian går rett ut i ett av våre nye spennende prosjekter og vil være en verdifull brikke i en skyleveranse til en viktig kunde.
Vi gleder oss til en spennende tid framover sammen med Subhastian!

Litt mer om Subhastian:

Arbeidserfaring og kompetanse

 • Hands-on, rådgiver og arkitekt
 • 15 års erfaring med Enterprise og SMB IT-drift
 • Siste 9 år som Technical Account Manager for Altinn og Sbanken i Basefarm

Han har bred teknisk kompetanse:

 • Sky
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • DevOps
  • Pipelines, Continuous integration and continuous delivery (CI/CD)
 • On-Prem
  • Windows Server
  • PowerShell, ADCS
  • SQL Server, AOAG
  • Linux – Puppet, Ansible
  • Splunk
  • Redis
  • RabbitMQ
  • F5 Big-IP
  • Cisco ASA
  • VMware vSphere
  • TICK stack, Grafana
  • SAN, FC

Velkommen til Team SkyeTec!

#Microsoft #Azure #Cloud #Powershell #VMware #AKS #Puppet #Ansible #Linux #Windows #CICD