Scroll Top
Skyetecs 4års-jubileum
Vi feirer år!

skYETEC 4 ÅR!

Den 1.mars 2024 feiret SkyeTec sitt 4 års-jubileum! I den anledning ble de de tre grunnleggerne av SkyeTec AS intervjuet, hvor de forteller om den spennende reisen frem til i dag.

Det første møte

I 2020 samlet de tre gründerne seg til SkyeTecs første møte, som fant sted i et møterom i butikken til en av gründernes samboer. Med gnisten av visjon og et ønske om å skape noe unikt, la de grunnlaget for det som snart skulle bli en bemerkelsesverdig reise. Da Norge stengte ned 12. mars under kornapandemien, stod SkyeTec overfor utfordrende tider. Likevel, til tross for de uforutsette omstendighetene, viste selskapet seg å være robust og ble raskt utsolgt fra dag én.

Den første strategiplanen til SkyeTec ble diskutert på et møterom i denne motebutikken.

bilde av skyetecs grunnleggere

De tre grunnleggerne av SkyeTec: Heidi Kristin Haugen, Magnus Didriksson og Kolbjørn Jensen.

Eierne av SkyeTec har en lang historie sammen. Det hele startet da de tre grunnleggerne møttes i et lite selskap i 2007. Etter å ha blitt medeiere i selskapet Grønn IT i 2010, hvor de var blant de aller første ansatte, opparbeidet de verdifull erfaring med å drive en bedrift.

I 2022 hadde de vokst til 18 ansatte og etableringen av en avdeling for Fullstack Utviklere ledet av dyktige techleads. I tillegg lanserte de en forvaltningsavdeling kalt SkyeTec.IO, som fikk kunder fra dag én.

Men hvordan ble egentlig SKYETEC ETABLERT?

Grunnleggerne møtes på kontoret for et intervju.

SkyeTec

Kan dere fortelle litt om tanken bak etableringen av SkyeTec i 2020? Hvordan vil dere beskrive denne reisen fra starten og til hvor SkyeTec er nå?

Ideen til SkyeTec ble født under en uformell kaffesamtale hvor vi reflekterte litt over vår erfaring fra selskapet vi etablerte sammen i 2010. Vår oppsummering var at vi hadde gjort mye bra den gangen, samtidig som vi delte noen tanker om hva vi kunne gjort annerledes. Vi ønsket til å benytte vår lange erfaring på en ny og innovativ måte, og at vi ville forme et selskap i tråd med våre verdier og visjoner. Vi kjente hverandre godt og vi var trygge på at vi tre ville gjøre det som må til for å realisere det vi ønsket! Etter denne kaffepratet bestemte vi oss for å gjøre ideen til virkelighet, forteller gründerne.

Hvordan vil dere beskrive denne reisen fra starten og til hvor SkyeTec er nå?

Heidi forteller at SkyeTec opplevde umiddelbar suksess på grunn av vår solide faglige og tekniske kompetanse. Til tross for utfordringene pandemien medførte, har reisen vært preget av godt samarbeid, hardt arbeid og en sterk vilje til å lykkes. Vi har alltid stått sammen og støttet hverandre, selv i stormfulle tider.

Kan dere fortelle om noen spesielle øyeblikk eller hendelser som har definert SkyeTecs reise så langt?

Det var da vi fikk en svært positiv anerkjennelse fra vår første kunde. De hadde et tungt  utviklingsmiljø hvor vi bisto med skyinfrastruktur og plattform, forteller Kolbjørn. Vårt budskap om skyteknologi har truffet svært godt i både offentlige og kommunale sektorer, noe som har vært en lærerik og spennende reise, legger Heidi til.

Hva tenker dere om SkyeTecs fremtid?

Vi har nå bygget opp et solid selskapet med en god bedriftskultur. Vi vil at SkyeTec skal være en arbeidsplass med fremoverlente, spennende teknologiske prosjekter og hvor det er gøy å jobbe!

Kan dere dele noen av de mest verdifulle lærdommene eller erfaringene dere har fått i løpet av de fire årene?

Vi har lært utrolig mye i løpet av de fire årene med SkyeTec. Markedet er dynamisk og vi er i en bransje som kontinuerlig er i endring. Derfor har vi alltid holdt et øye med markedstrender og være i forkant, samtidig som vi følger prinsippet omr – “we’ll save it to a rainy day”. Med det mener vi at det er viktig å ikke ta gode tider for gitt. vi ser fremover, er vår intensjon å bygge videre på det solide fundamentet vi har lagt. Vi ønsker å beholde selskapets DNA, som er «For og med våre ansatte», forteller Heidi. Vi tror på å skape en kultur der det er rom for moro og trivsel, samtidig som vi jobber hardt for å nå våre mål, avslutter Kolbjørn.

nY CEO - Morten Gran

Et nytt kapittel i SkyeTecs historie begynte i august 2023 med ansettelsen av Morten Gran som ny CEO. Dette representerte et viktig skritt fremover for å utvide og forbedre selskapet, samtidig som vi utfordret hvordan vi driver virksomheten på.

Mann som smiler

Ny SEO: Morten Gran

"Vår sti mot fremgang inkluderer å bygge videre på våre sterke sider samtidig som vi retter et skarpere fokus mot utvikling. Dette er drevet av vår visjon om å nærme oss beslutningstakere og kjernedriften der verdien virkelig skapes. Vi ser for oss en fremtid der vi ikke bare tilbyr svar, men skaper muligheter for våre kunder til å utforske og utnytte skyteknologiens fulle potensial". - Morten Gran