Scroll Top
prosjekt

platform as a service - neptune software

SkyeTec leverer Azure kompetanse som er med å sikre at Neptune Software kan utvikle sin multi-tenant skyplattform ved bruk av Azure. 

Neptune er et programvareselskap som blant annet utvikler en «Low Code» applikasjonsutviklings–plattform for SAP.

Teknologier

Teknologier VI INNFØRTE FOR Å KLARGJØRE NEPTUNE FOR SIN MULTI-TENTANT SKY-PLATTForm:

 • AKS
  Azure Kubernetes Service, hvor vi har bistått med ‘konteinerisering’ av deres applikasjoner for bruk i et multi-tenant miljø, hvor blant annet konfigurasjon og oppsett av følgende teknologier er gjortK8s RBAC og Azure AD integrasjonK8s namespaces, NGINX Ingress Controller, Calico Network PoliciesCert Manager m/ACME, Helm manifest og repo’s.
 • Azure AD
  Benyttes for å tilby en sikker sentral identitetstjeneste og rollebasert tilgangskontroll for Neptune internt, men også som en B2B tilbyder hvor blant annet følgende konfigurasjon og oppsett er gjort; Azure Groups, Userand Service Principals, Application Objects and managed Identities 

 • Azure Network
  Benyttes for nettverksrelatert kommunikasjon og sikkerhet i skyen, hvor blant annet konfigurasjon og oppsett av følgende teknologier er gjort; Hub-spoke vnet topologiAzure DNS Zones, Azure Static public IP management, Azure Perimeter Firewalls, last balanserer og Network Security Groups. 

 • Azure Blueprints & DevOps
  Benyttes for å kunne tilby Infrastructure as Code, Landing Zones og CI/CD.

 • Azure Monitor
  Benyttet for Log, Change, Error og Cost handling for alle AKS og Azure komponenter, hvor blant annet konfigurasjon og oppsett av følgende teknologier er gjort; Azure Log analytics workspaces, alert rules og action groups. 

 • Azure Keyvault
  Benyttet som en key management løsning for alle kryptografiske objekter.

 • Azure Automation & Functions
  Benyttes som et ledd å automatisere prosesser og oppgaver, hvor blant annet konfigurasjon og oppsett av følgende teknologier er gjort; Azure Automation Webhooks og runbooks, og Azure Functions og Logic Apps.  

ProsjektfAKTA

Det ble benyttet agile prinsipper for å utvikle den nye sky-plattformen, hvor nøkkelordet var: